مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع جرم شناسی دیجیتال

مقاله :: جرم شناسی دیجیتال در کالی لینوکس – بخش دوم

4.72K 0

مقاله :: جرم شناسی دیجیتال در کالی لینوکس – بخش دوم

4.72K 0

در ادامه آموزش های جرم شناسی دیجیتال با کالی لینوکس توی این قسمت می خواهیم با ۲ ابزار مکمل به نام Sleuth Kit  و Autopsy آشنا شویم.

مقاله ::‌ جرم شناسی دیجیتال با کالی لینوکس – بخش اول

5.73K 1

مقاله ::‌ جرم شناسی دیجیتال با کالی لینوکس – بخش اول

5.73K 1

در این مقاله قصد داریم که یک دید جرم شناسی با کالی لینوکس به شما بدهیم. اینکه چگونه با کالی لینوکس می توانید جرایم را شناسایی کنید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه یک Image معتبر از سیستم اخذ کنید. Image ای که یکپا...