مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع حملات و آسیب پذیری ها

در مورد Enumeration بدانیم !

6.02K 2

در مورد Enumeration بدانیم !

6.02K 2

Enumeration یا به اختصار Enum تحت عنوان فرایندی شناخته می شود که با ایجاد ارتباط با هدف به دنبال کشف حملات احتمالی می میگردد و همین امر می تواند باعث آسان تر شدن Exploiting شود.

حملات XML External Entity چیست؟

6.72K 3

حملات XML External Entity چیست؟

6.72K 3

امروزه در بسیاری از سایت های ثبت اکسپلویت ، اسم آسیب پذیری XXE قابل مشاهده هست. سایت هایی مثل Facebook و PayPal نیز نتوانستند از گیر این آسیب پذیری در بروند ! توی این مطلب میخواهیم با هم دیگه این آسیب پذیری رو بررسی ک...