مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع امنیت وب

۱۲ مرحله تا داشتن سایت وردپرسی ایمن

575 5

۱۲ مرحله تا داشتن سایت وردپرسی ایمن

575 5

توی این مطلب می خواهیم مراحلی رو معرفی کنیم که با رعایت کردن اون ها سایت وردپرسی خودتان را ایمن کنید.

حملات XML External Entity چیست؟

996 3

حملات XML External Entity چیست؟

996 3

امروزه در بسیاری از سایت های ثبت اکسپلویت ، اسم آسیب پذیری XXE قابل مشاهده هست. سایت هایی مثل Facebook و PayPal نیز نتوانستند از گیر این آسیب پذیری در بروند ! توی این مطلب میخواهیم با هم دیگه این آسیب پذیری رو بررسی ک...

سوء استفاده بر پایه ارور با استفاده از متغیر های نوع BIGINT در SQL Injection

755 0

سوء استفاده بر پایه ارور با استفاده از متغیر های نوع BIGINT در SQL Injection

755 0

اگر این ویدئو رو دیده باشید با 2 روش برای سوء استفاده از آسیب پذیری SQL Injection بر پایه ارور آشنا شدید. اما روش های سوء استفاده میتواند گوناگون باشد و طی مدت روش های مربوطه منسوخ خواهند شد. امروز میخواهیم روش دیگری ...