مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
نمایش به شکل:

موضوع دوره های آموزشی

بررسی چگونگی نفوذ نفوذگران به وب سایت های شخصی

5.24K 1

بررسی چگونگی نفوذ نفوذگران به وب سایت های شخصی

5.24K 1

در این ویدئو به بررسی راه های کلی نفوذ ، نفوذگران به وبسایت های شخصی میپردازیم .

آموزش آسیب پذیری ها با استفاده از DVWA

4.25K 3

آموزش آسیب پذیری ها با استفاده از DVWA

4.25K 3

در این ویدئو به بررسی اسکریپت جالب DVWA می پردازیم ، همچنین به نحوه رخ دادن آسیب پذیری های Command Injection , SQL injection , XSS میپردازیم.

بهره برداری با روش UNION BASED در آسیب پذیری SQL Injection

2.90K 2

بهره برداری با روش UNION BASED در آسیب پذیری SQL Injection

2.90K 2

در این ویدئو به بررسی روش UNION BASED در آسیب پذیری SQL Injection میپردازیم.

بهره برداری با استفاده از روش Boolean Based در Blind SQL Injection

2.68K 3

بهره برداری با استفاده از روش Boolean Based در Blind SQL Injection

2.68K 3

در این ویدئو به بررسی چگونگی نفوذ به آسیب پذیری Blind SQL Injection با استفاده از روش Boolean Based میپردازیم.

آموزش بهره برداری با روش Time Based در Blind SQL Injection

3.26K 0

آموزش بهره برداری با روش Time Based در Blind SQL Injection

3.26K 0

بعضی از مواقع پیش میاید که خروجی برنامه به صورت True و False نیست ، در این زمان میتوانیم از روش Time Based استفاده کنیم. برای فهم بهتره این ویدئو بهتر است که ویدئو قبلی را با دقت مشاهده کنید.

آموزش روش های بهره برداری بر پایه ارور از آسیب پذیری SQL Injection

2.29K 1

آموزش روش های بهره برداری بر پایه ارور از آسیب پذیری SQL Injection

2.29K 1

در این ویدئو به بررسی روش Error Based به منظور بهره برداری از آسیب پذیری SQL Injection زمانی که صفحه اطلاعات را به صورت true و false بر میگرداند میپردازیم.

بررسی نحوه شکل گیری حملات Cross Site Scripting

2.55K 0

بررسی نحوه شکل گیری حملات Cross Site Scripting

2.55K 0

در این ویدئو به بررسی آسیب پذیری XSS و حملات Cross Site Scripting می پردازیم.

بررسی چگونگی ارسال کوکی به کامپیوتر نفوذگر و جلوگیری از آن

2.33K 0

بررسی چگونگی ارسال کوکی به کامپیوتر نفوذگر و جلوگیری از آن

2.33K 0

در این ویدئو به بررسی چگونگی دزدیده شدن کوکی ها و ارسال آن به سرور نفوذگر و همچنین چگونگی جلوگیری از آن میپردازیم.

نصب متاسپلویت روی ویندوز

13.08K 18

نصب متاسپلویت روی ویندوز

13.08K 18

در قسمت اول از دوره آموزشی متاسپلویت به بررسی چگونگی نصب متاسپلویت بر روی ویندوز 7 با معماری 64 بیتی میپردازیم.

نصب متاسپلویت بر روی لینوکس اوبونتو

6.14K 9

نصب متاسپلویت بر روی لینوکس اوبونتو

6.14K 9

در این ویدیو از دوره آموزشی متاسپلویت در ادامه ویدیوی قبلی به چگونگی نصب متاسپلویت بر روی لینوکس ubuntu میپردازیم.