مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع دوره آموزشی ASP.NET Security

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

1.46K 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

1.46K 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 7 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

1.46K 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

1.46K 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 6 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مثالی از URL Authorization

1.24K 0

امنیت ASP.NET – مثالی از URL Authorization

1.24K 0

توی این قسمت دمویی از مفاهیم گفته شده در ویدیو قبلی از مجموعه ASP.NET Security بررسی می شود.

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

1.34K 2

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

1.34K 2

توی این ویدیو در ادامه بحث Authorization با مفهوم URL Authorization در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – تصدیق و تایید هویت

1.22K 0

امنیت ASP.NET – تصدیق و تایید هویت

1.22K 0

رسیدیم به بحث شیرین Authentication و Authorization ، به نظر شما چه تهدید هایی می تونه وجود داشته باشه؟ این ویدیو رو ببینید !

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.38K 0

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.38K 0

توی این ویدیو از سری آموزشی امنیت ASP.NET با آسیب پذیری XSS و رفع آن آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

2.23K 0

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

2.23K 0

توی این ویدیو با آسیب پذیری SQL Injection در سایت های ASP.NET مبتی بر SQL Server آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – چیزهایی که باید بدانید !

1.43K 2

امنیت ASP.NET – چیزهایی که باید بدانید !

1.43K 2

توی این قسمت از سری آموزشی ASP.NET Security به یک سری مسائلی که قبل از شروع ویدیو ها باید بدونید ، پرداخته می شود.

امنیت ASP.NET – معرفی مجموعه

1.72K 0

امنیت ASP.NET – معرفی مجموعه

1.72K 0

توی این سری آموزشی Keith Sparkjoy به شما چگونگی تامین امنیت در مقابل حملات در سایت های ASP.NET را می آموزد. اگر توسعه دهنده وب با زبان ASP.NET هستید ، این مجموعه به شما کمک های بسیار زیادی در تامین امنیت سایت های ASP ...