مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع دوره آموزشی ASP.NET Security

امنیت ASP.NET – چیزهایی که باید بدانید !

1.00K 2

امنیت ASP.NET – چیزهایی که باید بدانید !

1.00K 2

توی این قسمت از سری آموزشی ASP.NET Security به یک سری مسائلی که قبل از شروع ویدیو ها باید بدونید ، پرداخته می شود.

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

913 2

امنیت ASP.NET – تمیز کاری امنیتی Sitemap ها

913 2

توی این قسمت با مثالی از بحث تایید هویت و Authorization بر اساس Role در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

988 2

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

988 2

توی این ویدیو در ادامه بحث Authorization با مفهوم URL Authorization در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.05K 2

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.05K 2

توی این قسمت با تامین امنیت فرم ها در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – معرفی مجموعه

1.23K 0

امنیت ASP.NET – معرفی مجموعه

1.23K 0

توی این سری آموزشی Keith Sparkjoy به شما چگونگی تامین امنیت در مقابل حملات در سایت های ASP.NET را می آموزد. اگر توسعه دهنده وب با زبان ASP.NET هستید ، این مجموعه به شما کمک های بسیار زیادی در تامین امنیت سایت های ASP ...

امنیت ASP.NET – مثال امنیت فرم های HTML

821 0

امنیت ASP.NET – مثال امنیت فرم های HTML

821 0

این ویدیو دمویی مال توضیحات تئوری گفته شده در این ویدیو از مجموعه آموزشی امنیت ASP.NET هست.

امنیت ASP.NET – ملاحظات امنیتی در اعتبارسنجی فرم ها

976 0

امنیت ASP.NET – ملاحظات امنیتی در اعتبارسنجی فرم ها

976 0

توی این ویدیو با ملاحظاتی امنیتی درباره Form Authentication آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

1.52K 0

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

1.52K 0

توی این ویدیو با آسیب پذیری SQL Injection در سایت های ASP.NET مبتی بر SQL Server آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

765 0

امنیت ASP.NET – مفهوم تایید هویت بر اساس Role

765 0

توی این قسمت با مفهوم تایید هویت و Authorization بر اساس Role آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.00K 0

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.00K 0

توی این ویدیو از سری آموزشی امنیت ASP.NET با آسیب پذیری XSS و رفع آن آشنا می شوید.