مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع دوره آموزشی ASP.NET Security

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

1.52K 0

امنیت ASP.NET – بررسی SQL Injection

1.52K 0

توی این ویدیو با آسیب پذیری SQL Injection در سایت های ASP.NET مبتی بر SQL Server آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – معرفی مجموعه

1.23K 0

امنیت ASP.NET – معرفی مجموعه

1.23K 0

توی این سری آموزشی Keith Sparkjoy به شما چگونگی تامین امنیت در مقابل حملات در سایت های ASP.NET را می آموزد. اگر توسعه دهنده وب با زبان ASP.NET هستید ، این مجموعه به شما کمک های بسیار زیادی در تامین امنیت سایت های ASP ...

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

1.10K 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS7

1.10K 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 7 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

1.08K 0

امنیت ASP.NET – قسمت پایانی

1.08K 0

و در ویدیو آخر از مجموعه ASP.NET Security خلاصه ای درباره مباحث آموزش داده شده ، ارائه میشه.

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

1.07K 0

امنیت ASP.NET – تایید هویت در IIS6

1.07K 0

توی این قسمت با URL Authorization در IIS ورژن 6 آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.05K 2

امنیت ASP.NET – امنیت فرم های HTML

1.05K 2

توی این قسمت با تامین امنیت فرم ها در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – چیزهایی که باید بدانید !

1.00K 2

امنیت ASP.NET – چیزهایی که باید بدانید !

1.00K 2

توی این قسمت از سری آموزشی ASP.NET Security به یک سری مسائلی که قبل از شروع ویدیو ها باید بدونید ، پرداخته می شود.

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.00K 0

امنیت ASP.NET – آسیب پذیری XSS

1.00K 0

توی این ویدیو از سری آموزشی امنیت ASP.NET با آسیب پذیری XSS و رفع آن آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

997 0

امنیت ASP.NET – رمزگذاری فایل تنظیمات/Config

997 0

توی این ویدیو با یکی از بحث های مهم تحت عنوان رمزگذاری / Encryption فایل های تنظیمات یا کانفیگ در ASP.NET آشنا می شوید.

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

988 2

امنیت ASP.NET – آشنایی با URL Authorization

988 2

توی این ویدیو در ادامه بحث Authorization با مفهوم URL Authorization در ASP.NET آشنا می شوید.