با ارسال پیامک یا فایل ب گوشی کسی میشود شنود انجام داد؟

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید