هک شدن

سلام من داشتم دیشب فیلم می دیدم که یهو یکی وسط فیلم درآمد گفت سلام صدای من رو می شنوید آقای …  . منهم سریع فیلم را بستم و ویندوز رو عوض کردم. ایا هک شده بودم من یا نه چون هوم گروپ ویندوز هم باز بود. و اگه هک شدم باید چیکار کنم که دوباره هک نشوم؟

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید