یک سوال چرا من وقتی در متاسپلویت تمام دستورات را میزنم و بعد exploit رامیزنم بجای اینکه دوخط نمایش دهد همین یک خط را نشان میدهد [*] Started reverse TCP handler on 192.168.231.128:4444 کمک کنید لطفا

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید