مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش اکسپلویت کردن آسیب پذیری CSRF

OWASP TOP 10 – حملات جعل درخواست

1.17K 0

OWASP TOP 10 – حملات جعل درخواست

1.17K 0

فاز هشتم از OWASP TOP 10 مربوط به حملات جعل درخواست یا CSRF / Cross Site Request Forgery هست. اگر درباره این حملات نمی دونید ، این مطلب رو بخونید.

بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / Cross Site Request Forgery

3.34K 4

بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / Cross Site Request Forgery

3.34K 4

در این ویدیو به بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / CSRF یا Session riding یا XSRF میپردازیم.