مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش مقدماتی CSRF

OWASP TOP 10 – حملات جعل درخواست

523 0

OWASP TOP 10 – حملات جعل درخواست

523 0

فاز هشتم از OWASP TOP 10 مربوط به حملات جعل درخواست یا CSRF / Cross Site Request Forgery هست. اگر درباره این حملات نمی دونید ، این مطلب رو بخونید.

آموزش آسیب پذیری جعل درخواست با متود POST

979 4

آموزش آسیب پذیری جعل درخواست با متود POST

979 4

در این ویدئو به بررسی بهره برداری از آسیب پذیری CSRF با استفاده از Method پست میپردازیم.

بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / Cross Site Request Forgery

1.96K 0

بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / Cross Site Request Forgery

1.96K 0

در این ویدیو به بررسی آسیب پذیری جعل درخواست / CSRF یا Session riding یا XSRF میپردازیم.