مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش های CTF Walkthrough

Vulnhub – حل چالش Tommy Boy CTF

1.12K 0

Vulnhub – حل چالش Tommy Boy CTF

1.12K 0

توی این ویدیو با چگونگی حل یکی از CTF های داخل vulnhub به نام Tommy Boy آشنا می شوید.

SANS SIFT – حل چالش NTUSER.DAT

1.63K 0

SANS SIFT – حل چالش NTUSER.DAT

1.63K 0

در این ویدیو با روش های جرم شناسی با بهره گیری از فایل ntuser.dat آشنا می شوید و متوجه می شوید که از طریق این فایل چه اطلاعاتی قابل دسترس هستند.

حل قدم به قدم چالش فتح پرچم Billy Madison

1.48K 0

حل قدم به قدم چالش فتح پرچم Billy Madison

1.48K 0

توی این ویدیوی یکمی طولانی با چگونگی حل CTF ای دیگه از سایت vulnhub آشنا می شوید.