مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش ویدئویی تست نفوذ

بررسی نحوه شکل گیری حملات Cross Site Scripting

3.87K 0

بررسی نحوه شکل گیری حملات Cross Site Scripting

3.87K 0

در این ویدئو به بررسی آسیب پذیری XSS و حملات Cross Site Scripting می پردازیم.