مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش کتابخانه re در پایتون

نوشتن الگو/Pattern در Regular Expression – قسمت اول

876 0

نوشتن الگو/Pattern در Regular Expression – قسمت اول

876 0

توی این قسمت خلاصه ای از امکاناتی که Regular Expression برای ما فراهم می کند را در سایت regex101.com با هم دیگه بررسی میکنیم.

تفاوت بین re.match و re.search

990 2

تفاوت بین re.match و re.search

990 2

توی این ویدیو با Anchor در Regex و تفاوت بین ۲ تابع Search و Match‌ در کتابخانه re پایتون آشنا می شوید.

شروع کار با Regular Expression و اولین Pattern

1.12K 0

شروع کار با Regular Expression و اولین Pattern

1.12K 0

توی این ویدیو با کتابخانه re در پایتون و سایت regex101.com آشنا می شویم.