مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه آموزش SQL Injection

حملات SQL Injection بر پایه Cookie به صورت دستی و خودکار

1.08K 0

حملات SQL Injection بر پایه Cookie به صورت دستی و خودکار

1.08K 0

توی این ویدیو یاد می گیرید که حتی کوکی ها هم می تونند آلوده به کد های مخرب SQL Injection باشند و باید حواستون به ورودی هایی که با بهره گیری از کوکی گرفته می شود هم ، باشد.

۱۰ نقص امنیتی برتر وب – افشا اطلاعات حساس

2.01K 1

۱۰ نقص امنیتی برتر وب – افشا اطلاعات حساس

2.01K 1

امروزه بسیار پیش میاید که اطلاعات سایت های بزرگ توی فضای عمومی منتشر می شوند، اما آیا این اطلاعات قابل بهره برداری هستند و چه اقدامات امنیتی می توان انجام داد تا اگر اطلاعات افشا شد ، از اطلاعات تا حد ممکن محافظت شود....

آموزش ویدیویی sqlmap در کالی لینوکس

2.21K 0

آموزش ویدیویی sqlmap در کالی لینوکس

2.21K 0

در این ویدیو شما با یکی از بهترین ابزار های نفوذ با استفاده از آسیب پذیری SQL Injection به نام SQLMAP آشنا می شوید که یکی از انعطاف پذیرترین ابزار های تست نفوذ است.

سوء استفاده بر پایه ارور با استفاده از متغیر های نوع BIGINT در SQL Injection

1.74K 0

سوء استفاده بر پایه ارور با استفاده از متغیر های نوع BIGINT در SQL Injection

1.74K 0

اگر این ویدئو رو دیده باشید با 2 روش برای سوء استفاده از آسیب پذیری SQL Injection بر پایه ارور آشنا شدید. اما روش های سوء استفاده میتواند گوناگون باشد و طی مدت روش های مربوطه منسوخ خواهند شد. امروز میخواهیم روش دیگری ...

آموزش روش های بهره برداری بر پایه ارور از آسیب پذیری SQL Injection

2.45K 1

آموزش روش های بهره برداری بر پایه ارور از آسیب پذیری SQL Injection

2.45K 1

در این ویدئو به بررسی روش Error Based به منظور بهره برداری از آسیب پذیری SQL Injection زمانی که صفحه اطلاعات را به صورت true و false بر میگرداند میپردازیم.

بررسی بهره برداری بر پایه ارور از آسیب پذیری SQL Injection

1.60K 0

بررسی بهره برداری بر پایه ارور از آسیب پذیری SQL Injection

1.60K 0

همانطوری که در گذشته اشاره کردیم برای بهره برداری از آسیب پذیری SQL Injection روش های متعددی به علت متفاوت بودن کد آسیب پذیر یا مکانیزم های امنیتی وجود دارد. توی این مطلب میخواهیم یک روش دیگه بهره برداری از آسیب پذیر...

اکسپلویت کردن آسیب پذیری SQL Injection با UNION

2.72K 0

اکسپلویت کردن آسیب پذیری SQL Injection با UNION

2.72K 0

در این مطلب به بررسی چگونگی اجرای Query ها توسط نفوذگران و روش Union Based میپردازیم.

آموزش بهره برداری با روش Time Based در Blind SQL Injection

3.41K 0

آموزش بهره برداری با روش Time Based در Blind SQL Injection

3.41K 0

بعضی از مواقع پیش میاید که خروجی برنامه به صورت True و False نیست ، در این زمان میتوانیم از روش Time Based استفاده کنیم. برای فهم بهتره این ویدئو بهتر است که ویدئو قبلی را با دقت مشاهده کنید.

بهره برداری با استفاده از روش Boolean Based در Blind SQL Injection

2.80K 3

بهره برداری با استفاده از روش Boolean Based در Blind SQL Injection

2.80K 3

در این ویدئو به بررسی چگونگی نفوذ به آسیب پذیری Blind SQL Injection با استفاده از روش Boolean Based میپردازیم.

بهره برداری با روش UNION BASED در آسیب پذیری SQL Injection

3.07K 2

بهره برداری با روش UNION BASED در آسیب پذیری SQL Injection

3.07K 2

در این ویدئو به بررسی روش UNION BASED در آسیب پذیری SQL Injection میپردازیم.