مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه اتصال های امن

Security Plus – ایمن کانفیگ کردن مسیریاب / Router ها

814 0

Security Plus – ایمن کانفیگ کردن مسیریاب / Router ها

814 0

روتر(مسیریاب) [router] یکی از مهم ترین دستگاه ها در شبکه  هست، در این ویدیو یاد خواهید گرفت که چگونه اتصال به روتر را ایمن کنید و روتر های خود و دستگاه های زیرمجموعه دیگر را مدیریت کنید.