مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه ثبت اکسپلویت

وبینار Web Application Exploiting با استفاده از Python

3.10K 0

وبینار Web Application Exploiting با استفاده از Python

3.10K 0

چند هفته پیش وبینار Web Application Exploiting با Python برگزار شد و توی 5 ساعت درباره Web Application Exploiting و اکسپلویت نویسی و ثبت اکسپلویت صحبت کردیم. اکسپلویت چیست؟ اکسپلویت کد یا روشی است که با استف...

در مورد ثبت اکسپلویت بدانیم !

2.16K 2

در مورد ثبت اکسپلویت بدانیم !

2.16K 2

ثبت اکسپلویت یکی از راه هایی هست که نفوذگر آسیب پذیری رو که شناسایی کرده در اختیار عموم می گذارد و اینکار باعث می شود که همه از آسیب پذیری اطلاع پیدا کنند و فقط انحصارا در اختیار کسی نباشد. شاید اینطور به نظر برسد ، ا...