مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه دوره اکسپلویت نویسی وب

وبینار Web Application Exploiting با استفاده از Python

3.10K 0

وبینار Web Application Exploiting با استفاده از Python

3.10K 0

چند هفته پیش وبینار Web Application Exploiting با Python برگزار شد و توی 5 ساعت درباره Web Application Exploiting و اکسپلویت نویسی و ثبت اکسپلویت صحبت کردیم. اکسپلویت چیست؟ اکسپلویت کد یا روشی است که با استف...