مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه ّFirewall Rules

Security Plus – قوانین فایروال ها

817 0

Security Plus – قوانین فایروال ها

817 0

چگونه یک فایروال می تواند تشخیص دهد که کدام ترافیک ورودی خوب و کدام است؟! در این ویدیو شما درباره ی اصول(fundamentals)، قوانین فایروال(firewall rules) اطلاعاتی را کسب خواهید کرد، همچنین قدمی سمت مجموعه قوانین یک فایرو...