مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه پیدا کردن پسورد کالی لینوکس

مقاله:: ریست کردن پسورد کالی لینوکس

17.82K 19

مقاله:: ریست کردن پسورد کالی لینوکس

17.82K 19

شاید برای شما پیش بیاد که پسورد ورود به یوزر root در کالی لینوکس را فراموش کنید. در این موقعیت چه کار می کنید؟آیا دوباره کالی لینوکس را نصب می کنید؟! نگران نباشید شما می توانید با یک روش بسیار ساده پسورد خود را تغی...