مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه چگونه هکر شویم؟

۱۲ مرحله ساده تا هکر شدن

7.76K 0

۱۲ مرحله ساده تا هکر شدن

7.76K 0

هکینگ واقعا جالب هست اما آنقدرا هم ساده نیست. برای هکر شدن باید نگرش خودتان را عوض کنید و مهارت های جدید را یاد بگیرید. دانایی عمیقی نسبت به سیستم های کامپیوتری ، زبان های برنامه نویسی ، سیستم عامل ها و هر چیز جالبی ک...