مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه bluetooth

اسکن بلوتوث با BTScanner در کالی لینوکس

1.05K 0

اسکن بلوتوث با BTScanner در کالی لینوکس

1.05K 0

در این ویدیو با ابزار BTScanner آشنا خواهیم شد. در این روش نیازی به متصل شدن به بلوتوث مورد نظر ( یا به اصطلاح pair) نمی باشد ومی توان اطلاعاتی مانند HCI و PDA و... را با اسکنی ساده و استفاده از این ابزار بدست آورد.