مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه mutillidae

حملات SQL Injection در OWASPBWA

1.41K 0

حملات SQL Injection در OWASPBWA

1.41K 0

در این ویدیو ابتدا با ماشین مجازی آسیب پذیر OWAPBWA آشنا می شوید که در آن Mutillidae II وجود دارد و تمرکز این ویدیو روی یادگیری حملات SQL Injection در Mutillidae است.

آپلود شل با استفاده از SQL Injection

2.61K 0

آپلود شل با استفاده از SQL Injection

2.61K 0

در این ویدیو با استفاده از یکی از تکنیک های پیشرفته SQL Injection برای آپلود شل با بهره گیری از SQLi آشنا می شوید.

تست حملات Bypass Authentication در Mutillidae

7.41K 0

تست حملات Bypass Authentication در Mutillidae

7.41K 0

توی این ویدیو با چگونگی دور زدن Authentication یا تایید هویت در صفحات ورود آشنا می شوید.

آشنایی با Frame busting ، Click Jacking و جلوگیری از آن

2.33K 0

آشنایی با Frame busting ، Click Jacking و جلوگیری از آن

2.33K 0

توی این ویدیو در محیط ازمایشگاهی Mutillidae با مفاهیم کلیک دزدی و جلوگیری از آن آشنا می شوید. چه می شود که یه تگ iframe می تواند این کارا رو بکند و چطوری جلوی click jacking رو بگیریم.

آموزش ویدیویی حملات XML External Entity Injection

3.29K 0

آموزش ویدیویی حملات XML External Entity Injection

3.29K 0

در این ویدیو شما با حملات XML External Entity بر روی mutillidae آشنا می شوید.