مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

کلیدواژه Security+ Course

Security Plus – محافظت از حلقه ها و STP

1.30K 0

Security Plus – محافظت از حلقه ها و STP

1.30K 0

استاندارد STP یا Spanning Tree Protocol یکی از استاندارد های مهم هست که مکانیزمی برای جلوگیری از قطع شبکه با وجود حلقه های بسیار بوجود می آورد. در این ویدیو ، با چگونگی ایجاد مشکل توسط حلقه ها آشنا می شوید و همچنین یا...