مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع آموزش های انگلیسی

مقدمه ای درباره آسیب پذیری های Format String

35 0

مقدمه ای درباره آسیب پذیری های Format String

35 0

در این ویدیو با مفهوم Format String ، توابع و آسیب پذیری های آن و روش های اکسپلویتینگ آشنا می شوید

کرک WPS با حملات Pixie Dust

49 2

کرک WPS با حملات Pixie Dust

49 2

شده تا به حال پسورد شبکه وایرلستان را فراموش کنید؟ توی این ویدیو با روشی ساده و سریع برای اتصال مجدد به WiFi اتان آشنا می شوید.

حملات SQL Injection در OWASPBWA

53 0

حملات SQL Injection در OWASPBWA

53 0

در این ویدیو ابتدا با ماشین مجازی آسیب پذیر OWAPBWA آشنا می شوید که در آن Mutillidae II وجود دارد و تمرکز این ویدیو روی یادگیری حملات SQL Injection در Mutillidae است.

نوشتن ROT Encoder/Decoder با پایتون

64 0

نوشتن ROT Encoder/Decoder با پایتون

64 0

توی این ویدیو با یکی از روش های رمزنگاری جانشینی به نام ROT و ساختن Encoder و Decoder آن با زبان پایتون آشنا می شوید.

SANS SIFT – حل چالش NTUSER.DAT

87 0

SANS SIFT – حل چالش NTUSER.DAT

87 0

در این ویدیو با روش های جرم شناسی با بهره گیری از فایل ntuser.dat آشنا می شوید و متوجه می شوید که از طریق این فایل چه اطلاعاتی قابل دسترس هستند.

تجزیه تحلیل صفحات Deep Web

126 0

تجزیه تحلیل صفحات Deep Web

126 0

ابزار ONIOFF ابزاری ساده است که با پایتون خالص نوشته شده است و می توانید از آن برای تفتیش آدرس های Deep Web یا Onion استفاده کنید.

ساخت Credit Card تقلبی برای گرفتن Trial در وب سایت ها

161 0

ساخت Credit Card تقلبی برای گرفتن Trial در وب سایت ها

161 0

توی این ویدیو با چگونگی ساخت Credit Card تقلبی برای ثبت نام در سایت هایی که برای Trial کد Credit Card می خواهند ، آشنا می شوید. بعضی از سایت ها هستند که برای ثبت نام و دریافت 30 روز رایگان از شما مشخصات Credit Card می...

حملات تکذیب سرویس Slowloris

96 0

حملات تکذیب سرویس Slowloris

96 0

در این ویدیو با حملات Slowloris که نوعی از حملات تکذیب سرویس یا DOS هستند آشنا می شوید و دمویی از آن میبینید.

بررسی آسیب پذیری Arbitrary File Upload و جلوگیری از آن

104 0

بررسی آسیب پذیری Arbitrary File Upload و جلوگیری از آن

104 0

در این ویدیو با آسیب پذیری Arbitrary File Upload و چگونگی جلوگیری و رفع آن آشنا می شوید.

ساخت Wordlist سفارشی سازی شده با CUPP

31 0

ساخت Wordlist سفارشی سازی شده با CUPP

31 0

بعضی از مواقع ورد لیست ما باید بر اساس یک هدف خاص ساخته شود ، در این ویدیو با ابزاری برای آسان تر شدن ساخت این گونه ورد لیست ها آشنا می شوید.