مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع کنفرانس های defcon

appsec 2016 – چارچوب های برای کد نویسی ایمن

1.35K 0

appsec 2016 – چارچوب های برای کد نویسی ایمن

1.35K 0

به وجود آوردن امنیت در فریمورک های عمومی توسعه نرم افزاری  بسیار قابل توجه هست. در حالی که نیاز های زیادی در زمینه کد نویسی ایمن وجود دارد به آن به اندازه توسعه دهندگی اهمیت داده نمی شود. بسیاری مثال مثبت از ویژگی های...