مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع آموزش IPTables

آموزش IPTables – نوشتن Rule های ICMP

2.23K 0

آموزش IPTables – نوشتن Rule های ICMP

2.23K 0

در قسمت پایانی از این سری آموزشی IPTables با چگونگی نوشتن Rule برای پروتکل ICMP آشنا می شوید.

آموزش IPTables – نوشتن rule های TCP و UDP

2.05K 0

آموزش IPTables – نوشتن rule های TCP و UDP

2.05K 0

در این ویدیو با چگونگی نوشتن Rule های خاص برای TCP و UDP در فایروال IPTables آشنا می شوید.

آموزش IPTables – پیاده سازی Catch-All Rule

1.68K 0

آموزش IPTables – پیاده سازی Catch-All Rule

1.68K 0

در این ویدیو شما با چگونگی پیاده سازی Catch-All Rule در فایروال IPTables آشنا می شوید.

آموزش IPTables – مفاهیم اولیه

5.71K 0

آموزش IPTables – مفاهیم اولیه

5.71K 0

توی این ویدیو با مفهوم Three P's یا Port , Protocol, Packet آشنا می شوید.