مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع آموزش های mutillidae

حملات SQL Injection در OWASPBWA

1.46K 0

حملات SQL Injection در OWASPBWA

1.46K 0

در این ویدیو ابتدا با ماشین مجازی آسیب پذیر OWAPBWA آشنا می شوید که در آن Mutillidae II وجود دارد و تمرکز این ویدیو روی یادگیری حملات SQL Injection در Mutillidae است.

جمع آوری کاربران وب سایت (Enumeration) با Burp Suite

1.59K 0

جمع آوری کاربران وب سایت (Enumeration) با Burp Suite

1.59K 0

توی این ویدیو توی محیط آزمایشگاهی با جمع آوری اطلاعات و Enumeration کاربران با استفاده از Burp Suite آشنا می شوید.

آپلود شل با استفاده از SQL Injection

2.72K 0

آپلود شل با استفاده از SQL Injection

2.72K 0

در این ویدیو با استفاده از یکی از تکنیک های پیشرفته SQL Injection برای آپلود شل با بهره گیری از SQLi آشنا می شوید.

تست حملات Bypass Authentication در Mutillidae

7.50K 0

تست حملات Bypass Authentication در Mutillidae

7.50K 0

توی این ویدیو با چگونگی دور زدن Authentication یا تایید هویت در صفحات ورود آشنا می شوید.

آشنایی با Frame busting ، Click Jacking و جلوگیری از آن

2.41K 0

آشنایی با Frame busting ، Click Jacking و جلوگیری از آن

2.41K 0

توی این ویدیو در محیط ازمایشگاهی Mutillidae با مفاهیم کلیک دزدی و جلوگیری از آن آشنا می شوید. چه می شود که یه تگ iframe می تواند این کارا رو بکند و چطوری جلوی click jacking رو بگیریم.

معرفی آسیب پذیری و حملات HPP

1.91K 2

معرفی آسیب پذیری و حملات HPP

1.91K 2

در این ویدیو با حملات HTTP parameter pollution یا به صورت کوتاه HPP در Mutillidae آشنا می شوید. حملات HTTP Parameter Pollution زمانی که چندین پارامتر با یک نام اما مقادیر متفاوت به سمت سرور فرستاده شوند، اتفاق میافتد....

آموزش ویدیویی حملات XML External Entity Injection

3.37K 0

آموزش ویدیویی حملات XML External Entity Injection

3.37K 0

در این ویدیو شما با حملات XML External Entity بر روی mutillidae آشنا می شوید.