مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع فریمورک Xenotix

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

592 0

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

592 0

در این ویدیو با فریمورک OWASP Xenotix XSS Exploit آشنا می شوید.

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

477 0

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

477 0

در این ویدیو به چگونگی شناسایی WAF با استفاده از Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

439 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

439 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

502 0

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

502 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری DOM Based XSS با Xenotix پرداخته می شود.

انگشت نگاری کردن قربانی با Xenotix

544 0

انگشت نگاری کردن قربانی با Xenotix

544 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting قربانی با Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer

394 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer

394 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer آشنا می شوید.

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

588 0

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

588 0

در این ویدیو چگونگی جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix بررسی می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer

455 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer

455 0

در این ویدیو با چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer آشنا می شوید.

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

452 0

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

452 0

در این ویدیو به چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

385 0

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

385 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده با استفاده از POST Fuzzer آشنا می شوید.