مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع فریمورک Xenotix

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

689 0

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

689 0

در این ویدیو با فریمورک OWASP Xenotix XSS Exploit آشنا می شوید.

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

535 0

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

535 0

در این ویدیو به چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix پرداخته می شود.

راه اندازی Payload Server در Xenotix

591 0

راه اندازی Payload Server در Xenotix

591 0

در این ویدیو با چگونگی راه اندازی Payload Server برای Exploitation و Information Gathering آشنا می شوید.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer

556 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer

556 0

در این ویدیو با چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود POST با Fuzzer آشنا می شوید.

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

588 0

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

588 0

در این ویدیو به چگونگی شناسایی WAF با استفاده از Xenotix پرداخته می شود.

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

673 0

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

673 0

در این ویدیو چگونگی جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix بررسی می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

524 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

524 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.

پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند

550 0

پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند

550 0

در این ویدیو به چگونگی پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند ، پرداخته می شود.

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

459 0

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

459 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده با استفاده از POST Fuzzer آشنا می شوید.

تنظیمات کلی Xenotix

533 0

تنظیمات کلی Xenotix

533 0

در این ویدیو به بررسی تنظیمات xenotix پرداخته می شود.