مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع فریمورک Xenotix

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

856 0

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

856 0

در این ویدیو چگونگی جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix بررسی می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

721 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

721 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.

پیدا کردن XSS با Request Fuzzer پیشرفته

1.62K 0

پیدا کردن XSS با Request Fuzzer پیشرفته

1.62K 0

در این ویدئو شما با فازینگ پیشرفته درخواست ها در xenotix framework آشنا می شوید.

شناسایی فیلتر های XSS با Xenotix

1.50K 0

شناسایی فیلتر های XSS با Xenotix

1.50K 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی شناسایی فیلتر های جلوگیری از XSS در xenotix framework پرداخته می شود.

انگشت نگاری کردن قربانی با Xenotix

786 0

انگشت نگاری کردن قربانی با Xenotix

786 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting قربانی با Xenotix پرداخته می شود.

راه اندازی Payload Server در Xenotix

820 0

راه اندازی Payload Server در Xenotix

820 0

در این ویدیو با چگونگی راه اندازی Payload Server برای Exploitation و Information Gathering آشنا می شوید.

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

952 0

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

952 0

در این ویدیو به چگونگی شناسایی WAF با استفاده از Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

665 0

پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده

665 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن XSS در صفحه تایید هویت شده با استفاده از POST Fuzzer آشنا می شوید.

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

676 0

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

676 0

در این ویدیو به چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix پرداخته می شود.

تنظیمات کلی Xenotix

729 0

تنظیمات کلی Xenotix

729 0

در این ویدیو به بررسی تنظیمات xenotix پرداخته می شود.