مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع owasp

آموزش BurpSuite – معرفی

387 0

آموزش BurpSuite – معرفی

387 0

توی این ویدیو با ابزار BurpSuite آشنا می شوید.

آموزش BurpSuite – راه اندازی محیط کار

655 0

آموزش BurpSuite – راه اندازی محیط کار

655 0

توی این آموزش شروع به راه اندازی محیط کار با BurpSuite می کنید. tomcat و webgoat رو نصب می کنید و آماده به شلیک اولین گلوله با Burp Suite می شوید.

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

457 0

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

457 0

در این ویدیو با فریمورک OWASP Xenotix XSS Exploit آشنا می شوید.

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

347 0

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

347 0

در این ویدیو به چگونگی شناسایی WAF با استفاده از Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

320 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

320 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.

نصب مرورگر Mantra در کالی لینوکس

620 1

نصب مرورگر Mantra در کالی لینوکس

620 1

مرورگر OWASP Mantra یک مرورگری کامل برای تست نفوذ است. در این مرورگر انواع ابزار هایی که برای امنیت و تست نفوذ نیاز دارید در اختیارتون قرار داده شده و می تونید به راحتی اقدام به تست نفوذ بکنید. این مرورگر بر پایه فایر...

OWASP TOP 10 – حملات Injection

389 0

OWASP TOP 10 – حملات Injection

389 0

توی این ویدیو با حملات Injection که اولین فیلد از OWASP TOP 10 هستند ، آشنا می شوید.

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

374 0

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

374 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری DOM Based XSS با Xenotix پرداخته می شود.

آموزش BurpSuite – کار با Sequencer و Scanner

393 0

آموزش BurpSuite – کار با Sequencer و Scanner

393 0

در این ویدیو با 2 ابزار دیگر از Burp Suite با نام های Sequencer و Scanner آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – Unvalidated Redirects and Forwards

259 0

OWASP TOP 10 – Unvalidated Redirects and Forwards

259 0

فاز دهم و آخر از OWASP TOP 10 مربوط به تغییر مسیر ها و Forward های نامعتبر می پردازد.