مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع owasp

OWASP TOP 10 – Insecure Direct Object Reference

203 0

OWASP TOP 10 – Insecure Direct Object Reference

203 0

توی این ویدیو با فاز چهارم از OWASP تحت عنوان Insecure Direct Object Reference آشنا می شوید.

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

223 0

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

223 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری DOM Based XSS با Xenotix پرداخته می شود.

آموزش BurpSuite – کار با Sequencer و Scanner

226 0

آموزش BurpSuite – کار با Sequencer و Scanner

226 0

در این ویدیو با 2 ابزار دیگر از Burp Suite با نام های Sequencer و Scanner آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – حملات Injection

258 0

OWASP TOP 10 – حملات Injection

258 0

توی این ویدیو با حملات Injection که اولین فیلد از OWASP TOP 10 هستند ، آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – استفاده از کامپوننت های آسیب پذیر

203 0

OWASP TOP 10 – استفاده از کامپوننت های آسیب پذیر

203 0

فاز نهم از OWASP Top 10 به بررسی حملات ناشی از استفاده از کامپوننت های آسیب پذیر می پردازد.

OWASP TOP 10 – اسکریپت نویسی فراوبگاهی

176 0

OWASP TOP 10 – اسکریپت نویسی فراوبگاهی

176 0

توی این فاز ار OWASP TOP 10 با حملات Cross Site Scripting یا اسکریپت نویسی فراوبگاهی آشنا می شوید.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

187 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

187 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

223 0

شناسایی فایروال / WAF با Xenotix

223 0

در این ویدیو به چگونگی شناسایی WAF با استفاده از Xenotix پرداخته می شود.

راه اندازی Payload Server در Xenotix

226 0

راه اندازی Payload Server در Xenotix

226 0

در این ویدیو با چگونگی راه اندازی Payload Server برای Exploitation و Information Gathering آشنا می شوید.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer

195 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer

195 0

در این ویدئو با چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری XSS متود GET با Fuzzer آشنا می شوید.