مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع owasp

آموزش BurpSuite – مفاهیم کلی

423 0

آموزش BurpSuite – مفاهیم کلی

423 0

توی این ویدیو مفاهیمی را که تا آخر مجموعه نیاز دارید ، فرا می گیرید.

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

378 0

جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix

378 0

در این ویدیو چگونگی جمع آوری کردن اطلاعات شبکه با Xenotix بررسی می شود.

OWASP TOP 10 – اسکریپت نویسی فراوبگاهی

251 0

OWASP TOP 10 – اسکریپت نویسی فراوبگاهی

251 0

توی این فاز ار OWASP TOP 10 با حملات Cross Site Scripting یا اسکریپت نویسی فراوبگاهی آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – مدیریت نشست و اصالت سنجی فروشکسته

399 0

OWASP TOP 10 – مدیریت نشست و اصالت سنجی فروشکسته

399 0

توی این قسمت در OWASP Top 10 در مورد Broken Authentication and Session Management صحبت می شود. در بیشتر مواقع بخشی از عملیات برنام ههای کاربردی که به اصالت سنجی و مدیریت نشست ارتباطی مرتبط است، به طرز صحیحی پیاده سازی...

آموزش Burp Suite – ماژول Repeater

363 0

آموزش Burp Suite – ماژول Repeater

363 0

توی این ویدیو با ماژول Repeater و حملات Cross Site Scripting / XSS با بهره گیری از این ماژول آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – Insecure Direct Object Reference

278 0

OWASP TOP 10 – Insecure Direct Object Reference

278 0

توی این ویدیو با فاز چهارم از OWASP تحت عنوان Insecure Direct Object Reference آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – حملات Injection

350 0

OWASP TOP 10 – حملات Injection

350 0

توی این ویدیو با حملات Injection که اولین فیلد از OWASP TOP 10 هستند ، آشنا می شوید.

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

307 0

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

307 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری DOM Based XSS با Xenotix پرداخته می شود.

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

277 0

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

277 0

در این ویدیو به چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix پرداخته می شود.

آموزش BurpSuite – معرفی

344 0

آموزش BurpSuite – معرفی

344 0

توی این ویدیو با ابزار BurpSuite آشنا می شوید.