مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع owasp

OWASP TOP 10 – Insecure Direct Object Reference

358 0

OWASP TOP 10 – Insecure Direct Object Reference

358 0

توی این ویدیو با فاز چهارم از OWASP تحت عنوان Insecure Direct Object Reference آشنا می شوید.

OWASP TOP 10 – حملات جعل درخواست

687 0

OWASP TOP 10 – حملات جعل درخواست

687 0

فاز هشتم از OWASP TOP 10 مربوط به حملات جعل درخواست یا CSRF / Cross Site Request Forgery هست. اگر درباره این حملات نمی دونید ، این مطلب رو بخونید.

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

384 0

انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix

384 0

در این ویدیو به چگونگی انگشت نگاری / Fingerprinting مرورگر با Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند

398 0

پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند

398 0

در این ویدیو به چگونگی پیدا کردن XSS در برنامه هایی که از Oauth استفاده می کنند ، پرداخته می شود.

پیدا کردن XSS با Request Fuzzer پیشرفته

379 0

پیدا کردن XSS با Request Fuzzer پیشرفته

379 0

در این ویدئو شما با فازینگ پیشرفته درخواست ها در xenotix framework آشنا می شوید.

آموزش BurpSuite – کار با Sequencer و Scanner

436 0

آموزش BurpSuite – کار با Sequencer و Scanner

436 0

در این ویدیو با 2 ابزار دیگر از Burp Suite با نام های Sequencer و Scanner آشنا می شوید.

آموزش Burp Suite – ماژول Repeater

485 0

آموزش Burp Suite – ماژول Repeater

485 0

توی این ویدیو با ماژول Repeater و حملات Cross Site Scripting / XSS با بهره گیری از این ماژول آشنا می شوید.

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

496 0

معرفی فریمورک OWASP Xenotix

496 0

در این ویدیو با فریمورک OWASP Xenotix XSS Exploit آشنا می شوید.

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

420 0

پیدا کردن DOM Based XSS با Xenotix

420 0

در این ویدیو به بررسی چگونگی پیدا کردن آسیب پذیری DOM Based XSS با Xenotix پرداخته می شود.

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

358 0

پیدا کردن آسیب پذیری XSS در درخواست های GET

358 0

در این ویدیو با چگونگی شناسایی آسیب پذیری XSS در درخواست هایی که با متود GET ارسال شده اند ، آشنا می شوید.