مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع آموزش آنالیز بسته های شبکه

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت سوم

1.23K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت سوم

1.23K 0

توی این ویدیو با بررسی پکت های UDP در وایرشارک آشنا می شوید. UDP یک پروتکل عام شبکه هست که برای انتقال داده هایی از برنامه ها که حساس به از دست رفتن پکت نیستند ، استفاده می شود.

آشنایی با Packet Analysing – قسمت دوم

2.64K 0

آشنایی با Packet Analysing – قسمت دوم

2.64K 0

توی این ویدیو درباره انواع پکت های شبکه تحت انواع پروتکل ها آشنا می شوید.

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت اول

1.39K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت اول

1.39K 0

در این ویدیو ابتدا به بررسی ساختار پایه ای انواع مدل های شبکه مثل OSI و در ادامه به بررسی چگونگی Capture کردن این پکت ها صبحت می شود.