مرتب سازی بر اساس:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
نمایش به شکل:

موضوع آموزش آنالیز بسته های شبکه

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت دهم

1.40K 2

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت دهم

1.40K 2

در این ویدیو در ادامه ویدیو قبلی به بررسی آنالیز پکت ها پرداخته می شود.

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت اول

1.39K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت اول

1.39K 0

در این ویدیو ابتدا به بررسی ساختار پایه ای انواع مدل های شبکه مثل OSI و در ادامه به بررسی چگونگی Capture کردن این پکت ها صبحت می شود.

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت دوازدهم

1.86K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت دوازدهم

1.86K 0

این ویدیو در ادامه ویدیو قبل به چگونگی استفاده از Network Miner میپردازد.

آشنایی با Packet Analysing – قسمت دوم

2.64K 0

آشنایی با Packet Analysing – قسمت دوم

2.64K 0

توی این ویدیو درباره انواع پکت های شبکه تحت انواع پروتکل ها آشنا می شوید.

مقدمه ای بر TCPDump

1.41K 0

مقدمه ای بر TCPDump

1.41K 0

توی این ویدیو با برنامه TCPDump آشنا می شوید. این برنامه روی اکثر توزیع های لینوکس به صورت پیشفرض نصب هست و برای تجزیه و تحلیل Packet های داخل شبکه از آن استفاده می شود.

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت سوم

1.23K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت سوم

1.23K 0

توی این ویدیو با بررسی پکت های UDP در وایرشارک آشنا می شوید. UDP یک پروتکل عام شبکه هست که برای انتقال داده هایی از برنامه ها که حساس به از دست رفتن پکت نیستند ، استفاده می شود.

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت چهارم

1.21K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت چهارم

1.21K 0

این سری آموزشی با بررسی پکت های TCP در وایرشارک ادامه پیدا می کند. از TCP زمانی استفاده می شود که برنامه مربوطه به از دست رفتن پکت حساس باشد. در ویدیوی قبلی  پکت های UDP بررسی شد.

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت پنجم

1.15K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت پنجم

1.15K 0

دوره با صحبت درباره پروتکل های کمکی ادامه پیدا می کند مثل DNS ، ARP ، RARP و موارد دیگر. این پروتکل ها آدرس های آی پی را به مک آدرس مربوط به خودشون متصل میکنند. همچنین نام دامنه را به آدرس آی پی تبدیل می کنند. این پرو...

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت ششم

1.11K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت ششم

1.11K 0

این سری آموزشی با بررسی ابزار هایی قابل استفاده در زمینه تجزیه و تحلیل پکت ها ادامه پیدا می کند. در حالی که حجم عظیمی از ابزار های قابل استفاده در این زمینه وجود دارد ، ابزار هایی هستند که به صورت رایگان و حتی از قبل ...

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت هفتم

1.86K 0

آشنایی با Packet Analyzing – قسمت هفتم

1.86K 0

این ویدیو در ادامه ویدیو قبلی به بررسی ابزار های مورد نیاز برای انالیز ترافیک شبکه می پردازد.